Parakeet

Artichoke U - Standard Budgie Parakeet

Azula F - Standard Budgie Parakeet

Banana F (+ Cloud + Shadow) - Standard Budgie Parakeet

Barbie F - Standard Budgie Parakeet

Barnard M - Standard Budgie No Photo

Basil M - Standard Budgie Parakeet

Birch M - Standard Budgie Parakeet

Blitzen F - Standard Budgie Parakeet

Briar M - Standard Budgie Parakeet

Bryn F - Standard Budgie No Photo

Bubbles M - Standard Budgie Parakeet

Chia F - Standard Budgie Parakeet

Cirrus F - Standard Budgie Parakeet

Clara M - Standard Budgie Parakeet

Cloud F (+ Shadow + Banana) - Standard Budgie Parakeet

Cucumber U - Standard Budgie No Photo

Cupid F - Standard Budgie Parakeet

Curry F (& Tuco) - Standard Budgie Parakeet

Dakota F (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Dasher M - Standard Budgie Parakeet

Django M - Standard Budgie Parakeet

Donner U - Standard Budgie Parakeet

Duke M (& Jewl) - Standard Budgie Parakeet

Dynamite M - Standard Budgie Parakeet

Fabienne - Standard Budgie Parakeet

Fahima - Standard Budgie Parakeet

Faiga - Standard Budgie Parakeet

Faiza (& Fara) - Standard Budgie Parakeet

Fara (& Faiza) - Standard Budgie Parakeet

Guineo F - Standard Budgie Parakeet

Hayden M (Aviary Bird) - Standard Budgie Parakeet

Holyoke F - Standard Budgie No Photo

Hope U - Standard Budgie Parakeet

Huevo F - Standard Budgie Parakeet

Jack M - Standard Budgie Parakeet

Jamie M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Jesse M - English Budgie Parakeet

Jewell F - Standard Budgie Parakeet

Jewl F (& Duke) - Standard Budgie Parakeet

Jonah M (& Ruth) - Standard Budgie Parakeet

July U - Standard Budgie No Photo

June F - Standard Budgie Parakeet

Lemongrass F - Standard Budgie Parakeet

Lila F - Standard Budgie Parakeet

Louie M - Standard Budgie Parakeet

Lulu M - Standard Budgie Parakeet

Luxa F - Standard Budgie Parakeet

Maceo - Standard Budgie Parakeet

MacGregor - Standard Budgie Parakeet

Maclin - Standard Budgie Parakeet

Madden - Standard Budgie Parakeet

Mael - Standard Budgie Parakeet

Magglio F - Standard Budgie Parakeet

Malka F - Standard Budgie Parakeet

Mango F (& Rocco) - Standard Budgie Parakeet

Manuelita F - Standard Budgie No Photo

May F - Standard Budgie Parakeet

Monroe F (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Mustard (& Scoopette) - Standard Budgie Parakeet

Nora F - Standard Budgie Parakeet

November M - Standard Budgie Parakeet

October F - Standard Budgie Parakeet

Panama M - Standard Budgie No Photo

Parsnip U - Standard Budgie Parakeet

Penelope F - Standard Budgie Parakeet

Pepper M - Standard Budgie No Photo

Peru U - Standard Budgie No Photo

Prancer U - Standard Budgie Parakeet

Radcliffe M - Standard Budgie No Photo

Ranger M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Rex M - Standard Budgie Parakeet

Rocco M (& Mango) - Standard Budgie Parakeet

Ruth F (& Jonah) - Standard Budgie Parakeet

Sapphire F - Standard Budgie Parakeet

Scoopette F (& Mustard) - Standard Budgie Parakeet

Shadow M (+ Cloud + Banana) - Standard Budgie Parakeet

Sharkie M - Standard Budgie Parakeet

Simon M - Standard Budgie No Photo

Sky F - Standard Budgie Parakeet

Smith M - Standard Budgie No Photo

Snowbird M - Standard Budgie Parakeet

Superman M - Standard Budgie Parakeet

Surinam F - Standard Budgie No Photo

Tennessee M (aviary bird) - Standard Budgie Parakeet

Tobias M - Standard Budgie Parakeet

Tuco M (& Curry) - Standard Budgie Parakeet

Turnip U - Standard Budgie Parakeet

Vassar U - Standard Budgie No Photo

Vixen F - Standard Budgie Parakeet

Wellesley U - Standard Budgie No Photo