Poicephalus

Cricket - Senegal Parrot Poicephalus

Iko - Meyer`s Parrot Poicephalus

Jackson - Senegal Parrot Poicephalus

Kirby - Senegal Parrot Poicephalus

Luna - Senegal Parrot Poicephalus

Professor Lollipop - Cape Parrot Poicephalus

Sweeney - Senegal Parrot Poicephalus